Nợ quốc gia của Hoa Kỳ đạt mức cao nhất chưa từng có với 32 ngàn tỷ USD

Con số này đạt được sau khi ông Biden ký dự luật mức trần nợ chưa đầy hai tuần