Nội các Israel chính thức tuyên chiến chống lại Hamas lần đầu tiên sau 50 năm

Hành động này đã được Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận hôm 08/10.