Thư điện tử bị rò rỉ của CBC đề nghị phóng viên không dùng từ ‘khủng bố’ khi nói về vụ tấn công Israel