Nỗi sợ suy thoái gia tăng khi lạm phát ở Hoa Kỳ tăng lên 8.5%