Nông dân Anh thiệt hại hàng chục triệu bảng do thiếu lao động, cây trồng héo úa trên cánh đồng