Nữ diễn viên múa ba lê Ashley Tuttle: Các tác phẩm cổ điển khắc họa bản tính con người