Nữ điêu khắc gia Helen Farnsworth Mears: Nắm bắt đời sống đích thực của tâm hồn

Bà Helen Mears, nữ nghệ sỹ trầm lặng và tử tế đã mang lại vẻ đẹp và phẩm chất tinh thần tinh tế cho các tác phẩm của mình