Những chiếc nón giáp của thế giới cổ đại

Buổi đấu giá Áo giáp và Vũ khí tại Christie’s sẽ rao bán bộ sưu tập áo giáp Hy lạp và La mã nổi tiếng của Bảo tàng Nghệ thuật Cổ điển Mougins.