Nữ lãnh đạo tình báo Hoa Kỳ: Không thể tìm được nguồn gốc của virus