Nữ nhân Hồng Kông cắt đứt quan hệ với người thân lưu vong nổi tiếng, tái diễn Đại Cách mạng Văn hóa