Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Nữ ủy viên hội đồng California: Shen Yun ‘rất mầu nhiệm, có sức mạnh cải biến’