Núi muối nhân tạo lớn nhất thế giới, cao hơn 500m so với mực nước biển