Nước Úc sẵn sàng chào đón năm mới

Sydney sẽ là một trong những thành phố lớn đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới.