Nvidia vượt qua Microsoft để trở thành công ty có giá trị nhất thế giới