Microsoft đóng cửa hệ thống cửa hàng truyền thống ở Trung Quốc

Tháng trước, Microsoft cho biết đã yêu cầu 700–800 nhân viên chuyển ra khỏi Trung Quốc và giảm sự hiện diện kỹ thuật ở nước này.