NYT, Washington Post, NBC đính chính tin về ông Giuliani