Ở Colorado, TT Biden quảng bá cho ‘Trường phái kinh tế Biden,’ chỉ trích ông Trump và Đảng Cộng Hòa