Hoa Kỳ nên trợ cấp cho chính đất nước của mình chứ không phải là Trung Quốc