Ohio cảnh báo TT Biden có thể gặp vấn đề xuất hiện trên lá phiếu ở tiểu bang

Một quan chức cảnh báo rằng Hội nghị Quốc gia Đảng Dân Chủ có thể diễn ra quá muộn để Tổng thống Joe Biden xuất hiện trên lá phiếu tổng tuyển cử ở Ohio.