Maine tiến gần hơn đến việc ràng buộc các phiếu đại cử tri của tiểu bang với ứng cử viên giành được nhiều phiếu phổ thông nhất

Maine có thể trở thành thành viên thứ 17 của một liên minh các tiểu bang cho phép phiếu bầu của các đại cử tri thuộc về người chiến thắng cuộc bầu cử phổ thông toàn quốc.