Ông Barr: Biện lý Durham đã ‘làm một công việc rất xuất sắc’ dù bồi thẩm đoàn tuyên trắng án cho ông Sussmann