Ông Biden thông báo xuất 180 triệu thùng dầu từ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của quốc gia