Ông Blinken bị Trung Quốc làm mất mặt nhưng vẫn tha thiết đề nghị hợp tác