Hoa Kỳ vẫn chịu rủi ro từ sự độc quyền kim loại đất hiếm của Trung Quốc

Liệu Hoa Kỳ có thể phá vỡ sự thống trị về sản xuất kim loại đất hiếm của Trung Quốc mà nước này đã trao cho Trung Quốc vào những năm 1990?