Ông DeSantis trả lời câu hỏi về khả năng trở thành Phó Tổng thống năm 2024 của ông Trump