Cựu TT Trump mở đầu cuộc vận động tranh cử năm 2024 đầu tiên với bản ghi âm hợp xướng của tù nhân ngày 06/01