Ông Dorsey ủng hộ ông Musk dỡ bỏ lệnh cấm của Twitter đối với ông Trump