Ông Elon Musk giải quyết vấn đề Twitter theo cách cổ điển của người Mỹ