Ông Durham báo cho thẩm phán về phán quyết liên bang đối với bà Hillary Clinton, và DNC