Thư điện tử cho thấy các phóng viên làm việc chặt chẽ với Fusion GPS về câu chuyện Trump-Nga