Ông Elon Musk cảnh báo: Ngành giải trí đầy ‘virus tâm trí thức tỉnh’ đẩy nền văn minh đến chỗ tự sát