Ông Elon Musk cho biết sẽ từ chức CEO của Twitter nhưng vẫn tham gia các hoạt động điều hành chính