Đa số bỏ phiếu ‘thuận’ cho việc ông Elon Musk từ chức CEO Twitter