Ông Elon Musk cho biết X sẽ không tuân theo lệnh của Tòa án Tối cao Brazil về hồ sơ Twitter

Thông báo này được đưa ra nhằm đáp lại việc ‘Hồ sơ Twitter Brazil’ tố cáo những liên lạc nội bộ của Twitter từ trước khi ông Musk tiếp quản hồi năm 2022.