Thế giới nên biết nhà nước Brazil đang siết chặt các quyền của công dân như thế nào

Như thể họ đang nói rằng khi đối mặt với những ‘mối đe dọa lớn’ thì Hiến pháp Brazil sẽ không còn quan trọng nữa.