Ông Elon Musk có ‘cảm giác rất tệ’ về nền kinh tế, kêu gọi cắt giảm 10% nhân sự Tesla