Ông Elon Musk: Đảng Dân Chủ ‘thà để Tesla lụi tàn còn hơn sống sót và không có nghiệp đoàn’