Ông Elon Musk đưa ra ủng hộ hiếm hoi cho ứng cử viên chính trị