Ông Elon Musk ngạc nhiên vì khoản hỗ trợ thanh khoản 100 tỷ USD cho thỏa thuận giải cứu Credit Suisse