Ông Eric Schwerin làm chứng rằng ông Joe Biden và gia đình đã sử dụng thư điện tử bí danh trong nhiệm kỳ phó tổng thống

‘Đó là ông Joe Biden à?’ điều tra viên hỏi, ông Schwerin trả lời: ‘Đúng vậy.’