Ông Ethan Peck nói về ‘tầng lớp quản lý’ đằng sau sự kiểm soát thức tỉnh đại công ty Mỹ