Ông Fauci và các quan chức phải cung cấp thông tin về vụ kiện cáo buộc họ thông đồng với Big Tech