Ông Jack Ma là một ví dụ điển hình về số phận của một nhà tư bản đỏ