Ông Lại Thanh Đức sẽ nhậm chức, Hoa Kỳ quan tâm đến việc sắp xếp đội an ninh quốc gia của Đài Loan