Ông Manchin, bà Sinema cùng GOP bỏ phiếu chống lại việc thay đổi các quy tắc của Thượng viện