Ông Mark Lambert được bổ nhiệm làm quan chức đứng đầu phụ trách các chính sách về Trung Quốc

Theo Bộ Ngoại giao, ông Mark Lambert đã hai lần phục vụ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh và có 'kinh nghiệm sâu rộng' khi làm việc về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc.