Hoa Kỳ, Trung Quốc tổ chức ‘các cuộc đàm phán chuyên sâu’ về các vấn đề Châu Á-Thái Bình Dương

Hai bên đã tổ chức ‘một cuộc tham vấn thẳng thắn, sâu sắc, và mang tính xây dựng về các vấn đề trong khu vực,’ bao gồm cả tình hình ở Eo biển Đài Loan.