Ông Mike Pompeo: Hoa Kỳ phải thuyết phục ĐCSTQ rằng hành vi sai trái sẽ trả giá đắt