Khu trục hạm mang hỏa tiễn dẫn đường của Hoa Kỳ đi qua Eo biển Đài Loan trong bối cảnh Trung Quốc liên tục đe dọa