Ông Miles Yu: Nhân quyền là ‘điểm yếu lớn nhất’ của ĐCSTQ

‘Chúng ta không thể chỉ giao tiếp với Trung Quốc về những gì Trung Quốc giỏi, mà còn bằng cách lờ đi điểm yếu, điểm dễ bị tổn thương của chế độ đó.’